KvK - 60931558

SOS Orphans

Stichting SOS Orphans is een ANBI, Non-Profit en Non-gouvernement stichting dat weeskinderen wereldwijd een beter leven wil bieden. De kerntaken waarvoor de Stichting zich voornamelijk inzet zijn educatie en het voorzien van de weeskinderen in hun primaire levensbehoeftes.

Doneren

Doneren

Stichting SOS Orphans biedt de mogelijkheid dat donateurs hun bijdrage op een juiste en veilige manier doneren aan de stichting.

Transparantie

Transparant

Bij SOS Orphans staat transparantie van de werkzaamheden van de stichting hoog in het vaandel. Met behulp van foto’s, video-opnames en officiële verslagen laat Stichting SOS Orphans zien wat er precies met de donaties wordt bereikt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers

De Stichting is opgericht door een groep jonge, enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die zich graag willen inzetten voor weeskinderen wereldwijd.

Krijg inzicht in de projecten van SOS Orphans.

Waarom Stichting SOS Orphans Ondersteunen?

01 Weeskinderen zijn de meest kwetsbare individuen op deze aardbol. Dit omdat zij niet kunnen rekenen op de broodnodige steun van hun ouders. Of het de vader is of de moeder, een ouder is en blijft onvervangbaar. Wereldwijd zijn er miljoenen kinderen die voornamelijk door, oorlog, ziekte of andere ondragelijke levensomstandigheden beide of één van hun ouders zijn verloren. Hierdoor is er in de meeste gevallen niemand die voor deze kinderen zorg draagt als het gaat om primaire levensbehoeften zoals voedsel, onderdak en veiligheid.

02 De kosten voor deze donateurs- en fondsenwervende acties worden zo laag mogelijk gehouden, zodat bijna alles van de donaties ten goede komt aan de weeskinderen. De stichting is een non-profit organisatie. Het bestuur en de vrijwilligers ontvangen dus géén vergoeding voor hun aandeel in de stichting. Zij doen dit werk met hart en ziel voor de weeskinderen.

03 Stichting SOS Orphans houdt d.m.v. een nieuwsbrief haar donateurs op de hoogte van de gang van zaken. Bovendien worden van er maandelijks foto’s, video’s en officiële verslagen uitgebracht van de lopende projecten. Hierdoor kan de stichting garanderen dat elke cent rechtstreeks terecht komt bij de weeskinderen, er zijn namelijk geen tussenpartijen!